The Tafsīr Podcast: EP54 – Surah Al-Baqarah (Ayah 148-150)

Dec 20, 2020 | Abdul Nasir Jangda, Podcast, The Tafsīr Podcast

Tafsir Class: Surah Al-Baqarah (Ayah 148-150)

12/20/20