The Tafsīr Podcast: EP49 – Surah Al-Baqarah (Ayah 138-141)

Nov 15, 2020 | Abdul Nasir Jangda, Podcast, The Tafsīr Podcast

Tafsir Class: Surah Al-Baqarah (Ayah 138-141)

11/15/20