The Tafsīr Podcast: EP24 – Surah Al-Baqarah (Ayah 63-66)

Mar 25, 2020 | Abdul Nasir Jangda, Podcast, The Tafsīr Podcast

Tafsir Class: Surah Al-Baqarah (Ayat 63-66)

03/26/20