The Tafsīr Podcast: EP15 – Surah Al-Baqarah (Ayah 35-37)

Jan 22, 2020 | Abdul Nasir Jangda, Podcast, The Tafsīr Podcast

Tafsir Tuesdays – Surah Al-Baqarah (Ayat 35-37)

12/22/20