The Tafsīr Podcast: EP16 – Surah Al-Baqarah (Ayah 38-40)

Jan 30, 2020 | Abdul Nasir Jangda, Podcast, The Tafsīr Podcast

Tafsir Class – Surah Al-Baqarah (Ayat 38-40)

01/30/20