The Tafsīr Podcast: EP10 – Surah Al-Baqarah (Ayah 27)

Dec 11, 2019 | Abdul Nasir Jangda, Podcast, The Tafsīr Podcast

Tafsir Tuesdays – Part 10 –  Surah Al-Baqarah (Ayat 27)

12/10/19